TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

 

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Kissoille.fi

Y-tunnus 2230149-6

Pikkusepäntie 8

24280 Salo

Suomi

info@kissoille.fi

Puh. 045 1528128

 

2. Rekisterin nimi

Kissoille.fi asiakasrekisteri.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään ainoastaan asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä rekisteröityneille asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Kissoille.fi omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia erikseen kieltänyt.

 

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää ainoastaan ne tiedot, jotka ovat saatu asiakkaan tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä Kissoille.fi:lle

1) Verkkokaupan asiakkaan perustiedot: Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.

2) Tiedot Kissoille.fi verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

3) Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

 

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista. Asiakassuhde syntyy, kun

1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi

2) tilaa tavaraa

3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kissoille.fi toimittaa vain Suomeen, eikä asiakasrekisteristä luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

Kissoille.fi varaa itselleen oikeuden luovuttaa asiakasta koskevia tietoja viranomaisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

 

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

 

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut, häntä itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti Kissoille.fi:lle.

 

9. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli tiedoissa ilmenee virheitä, puutteita, tarpeettomia tai vanhentuneita tietoja, rekisterinpitäjä oikaisee tiedot saatuaan tiedon virheistä. Virheiden oikaisemiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

 

11. Facebook

Facebook-painikkeiden käyttötiedot lähetetään Facebook-palveluun.